קצת עלינו
חוגי קפוארה
היפ הופ ומחול
חוגי אקרובטיקה
נינג'ה קידס
מופעים לאירועים
קוגומלו לילדים
ביגוד סטודיו
הרשמה וחוגים

תקנון סטודיו קוגומלו

מדיניות ונהלים

תקנון סטודיו קוגומלו 

נהלי הרשמה ותשלום

1. המחיר הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית.

2. התחלת הפעילות מותנית בתשלום מלא, באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי / צ’קים לכל חודשי הפעילות (מקסימום של 11 חודשים –מספטמבר עד יולי).

3. כל נרשם יחויב בעת הרישום בדמי רישום שנתיים עבור ניהול, תחזוקה וביטוח אחריות מקצועית. (בשום מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה).

4. בחישוב המחירון שוקללו ימי החופשות השנתיים כמופיע בלוח החופשות, לכן בימים אלה לא יתקיימו חוגים, לא יינתן זיכוי בגינם ולא תהיה בגינם השלמת שיעורים.

5. כל תלמיד נרשם לקבוצה אחת אורגנית. במקרה של אי הגעה לשיעור מסיבות אישיות לא יהיה ניתן להשלים.

נהלי ביטול השתתפות

1. על מנת לבטל השתתפות בפעילות במהלך שנת הלימודים יש למלא טופס ביטול (ניתן לקבל לינק בווטסאפ 0507841011 מהמזכירות או באתר סטודיו קוגומלו),לא יתקבל ביטול בשום צורה אחרת.

2. הביטול יחול החל מהחודש העוקב לבקשת הביטול, כלומר המשתתף יחויב עבור החודש שבו הוא הודיע על ביטול השתתפותו בטופס, ניתן לשלוח בקשת ביטול עד 5 ימים לפני סוף החודש.

3. לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת מאשר בסעיף הראשון.

4. לקוחות הנרשמים מתחילת השנה ועד תאריך ה 01/01 – יוכלו לבטל את המנוי עד תאריך ה- 01/03 , לא יתקבלו ביטולים לאחר תאריך זה.

5. לקוחות הנרשמים מתאריך 01/02 ואילך יוכלו לבטל עד חודשיים מיום הרישום. לאחר חודשיים לא ניתן לבטל את המנוי.

6. לא יתקבל ביטול רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.

7. לא ניתן להקפיא חוגים.

8. אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה.

9. במידה ומשתתף נפצע פציעה שאינה מאפשרת השתתפות בשיעורים בהנחיית רופא. ישלח למייל studio.cogomelo@gmail.com אישור רפואי מתאים המעיד על הנחיית הרופא. במקרה זה המנוי יוקפא עד שהמשתתף יחזור להתאמן , המשתתף יוכל להשתמש בזיכוי של זמן ההקפאה עבור רישום לשנת האימונים הבאה.

לימודים וחופשות

1. החוגים יתקיימו במהלך השנה החל מה-01.09 עד ה-30.07 למעט שבתות, ערבי חג וחגים כמפורט בלוח החופשות השנתי.

2. במקרים בהם המדריך לא יגיע מכל סיבה שהיא, השיעורים יועברו ע”י מדריך מחליף או ידחו למועד אחר.

3. במהלך השנה מתקיימים אירועים אשר כרוכים בתשלום נוסף שאינו כלול במחיר המנוי השנתי. (למשל שיעור חגורות, טקס חגורות מופע סיום שנה וכו’).

4. הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק מפעילות לקוח שיפר את כללי ההתנהגות ויתנהג שלא כמקובל.

5. הנהלת הסטודיו רשאית להחליף מדריך מכל סיבה שהיא במהלך שנת הפעילות לפי שיקול דעתה במידת הצורך.

6. ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הסטודיו. על כל מתאמן/ת לשמור ולקחת אחריות על חפציו האישיים.

7. הנני מאשר להנהלת הסטודיו להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי לצורכי פרסום ולכל אמצעי המדיה השונים.

8. מדיניות התקנון חלה על כל לקוח בכל תקופת פעילותו במסגרת הסטודיו גם כלקוח חוזר.