תקנון סטודיו קוגומלו

מדיניות ונהלים

נהלי הרשמה ותשלום

 1. המחיר הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית.
 2. התחלת הפעילות מותנית בתשלום מלא, באמצעות כרטיס אשראי / צ’קים לכל חודשי הפעילות (מקסימום של 11 חודשים –מספטמבר עד יולי).
 3. כל נרשם יחויב בעת הרישום בדמי רישום שנתיים עבור ניהול, תחזוקה וביטוח אחריות מקצועית. (בשום מקרה של ביטול לא יהיה החזר של דמי ההרשמה).
 4. על צ’ק חוזר יחויב הלקוח בתשלום של 35 ₪ – עמלת החזרה.
 5. בחישוב המחירון שוקללו ימי החופשות השנתיים כמופיע בלוח החופשות, לכן בימים אלה לא יתקיימו חוגים, לא יינתן זיכוי בגינם ולא תהיה בגינם השלמת שיעורים.

נהלי ביטול השתתפות

 1. על מנת לבטל השתתפות בפעילות במהלך שנת הלימודים יש לשלוח מייל –  cogomelo@gmail.com ובו לציין את שם הילד סיבת הביטול.
 2. הביטול יחל החל מהחודש העוקב לבקשת הביטול במייל, כלומר המשתתף יחויב עבור החודש שבו הודיע על ביטול השתתפותו במייל, ניתן לשלוח בקשת ביטול עד 5 ימים לפני סוף החודש.
 3. לא תתקבל הודעת ביטול באמצעות המדריך או בכל דרך אחרת מאשר בסעיף הראשון.
 4. לנרשמים בשנת האימונים לפני תאריך ה- 01/03 ואילך לא ניתן לבטל את הרישום לחוג.
 5. לא יתקבל ביטול רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
 6. לא ניתן להקפיא חוגים.
 7. אין החזר כספי על תקופת מנוי שלא נוצלה.
 8. במידה ומשתתף נפצע פציעה שאינה מאפשרת השתתפות בשיעורים בהנחיית רופא. ישלח למייל cogomelo@gmail.com אישור רפואי מתאים המעיד על הנחיית הרופא. במקרה זה המנוי יוקפא עד שהמשתתף יחזור להתאמן , המשתתף יוכל להשתמש בזיכוי של זמן ההקפאה עבור רישום לשנת האימונים הבאה.

לימודים וחופשות

 1. החוגים יתקיימו במהלך השנה החל מה-01.09 עד ה-30.07 למעט שבתות, ערבי חג וחגים כמפורט בלוח החופשות השנתי.
 2. במקרים בהם המדריך לא יגיע מכל סיבה שהיא, השיעורים יועברו ע”י מדריך מחליף או ידחו למועד אחר.
 3. במהלך השנה יתקיימו אירועים אשר יהיו כרוכים בתשלום נוסף שאינו כלול במחיר החוג. (למשל שיעור חגורות, טקס חגורות מופע סיום שנה וכו’)
 4. הנהלת הסטודיו רשאית להרחיק מפעילות לקוח שיפר את כללי ההתנהגות ויתנהג שלא כמקובל.
 5. הנהלת הסטודיו רשאית להחליף מדריך מכל סיבה שהיא במהלך שנת הפעילות לפי שיקול דעתה במידת הצורך.
 6. ההנהלה אינה אחראית על אובדן או גניבת ציוד אישי בשטח הסטודיו. על כל מתאמן/ת לשמור ולקחת אחריות על חפציו האישיים.
 7. הנני מאשר להנהלת הסטודיו להשתמש בתמונות בהן מופיע/ה בני/בתי לצורכי פרסום ולכל אמצעי המדיה השונים.